𝐆𝐞𝐥 𝘁𝗿𝗶̣ 𝗺𝘂̣𝗻 𝗔𝘇𝗮𝗱𝘂𝗼

𝐆𝐞𝐥 𝘁𝗿𝗶̣ 𝗺𝘂̣𝗻 𝗔𝘇𝗮𝗱𝘂𝗼  được chỉ định với những người bị mụn trứng cá nhẹ đến vừa, mụn trứng cá sần, mụn trứng cá có mủ.

Thuốc chỉ dùng cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên và người lớn.

#minhthiduocsi.com

#nhathuocminhthi

Web có sử dụng cookies để tăng cường trải nghiệm sử dụng.