Thời gian mở cửa tháng 8 2021 tại Đà Nẵng.

Vừa qua Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng đã thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19. Trong thời gian này, Nhà Thuốc Minh Thi mở cửa hoạt động từ 7 giờ đến 22 giờ để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Trân trọng thông báo.

Web có sử dụng cookies để tăng cường trải nghiệm sử dụng.